Vad är TRY IT?

 

TRY IT är aktiviteter där vi samlar idrott och kulturaktiviteter för alla barn mellan 10-15 år som bor i Västerås. 

 

TRY IT arrangeras som sommar- och höst/våraktiviteter. Under sommaren sker aktiviterna på Solid park arena v31-32. Under höst och vår sker aktiviteterna på olika lokala föreningar. 

 

TRY-IT är en plats där barnens intresse och glädje får bestämmaGenom kamratskap blir arrangemanget stadens största mötesplats för barn och ungdomar.

Det är integration i praktiken

TRY IT har som mål att skapa meningsfulla aktiviteter som väcker intresse och engagemang hos alla barn och ungdomar.

TRY-IT är en symbol för ett unikt arrangemang som möjliggörs genom lyckad samverkan mellan Västerås föreningsliv och Västerås stad.      

 

 

TRY-IT är chansen du inte trodde fanns!

Titta på filmer från tidigare år för att få en bild hur dagarna ser ut.

Filmer 

 

 

 

Stolta sponsorer av Try it